30 marca 2016

Zarząd

PREZES – Miłosz Płachecki

WICEPREZES – Bożena Bryzek

SKARBNIK – Magdalena Baścik

SEKRETARZ – Joanna Justyniak

CZŁONEK ZARZĄDU – Zbigniew Kołodziejczyk